Psykoterapian tavoite

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutuksellista keskustelua. Psykoterapissa voidaan hyödyntää myös toiminnallisia menetelmiä.

Psykoterapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta useampaan vuoteen. Psykoterapian tavoitteena on aina asiakaslähtöinen työskentely.

Psykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat mm. masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, traumat, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt.

Psykoterapioiden tavoitteena on tunnistaa ja poistaa tai lieventää oireita ylläpitäviä ajatusmalleja. Psykoterapian pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta oireita ylläpitävistä ajatus- ja toimintamalleista ja löytää uusia toimivampia keinoja suhtautua itseensä ja muihin ihmisiin.

 

Copyright 2017 © SatuMieli