Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan kutsua myös ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi psykoterapiaksi.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan tasavertaista ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Se on käytännöllinen ja myönteinen tapa käsitellä ja lähestyä erilaisia kriisi- ja pulmatilanteita tai inhimillisiä elämän haasteita.

Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Olennaista on myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa sopii kaikenlaisiin elämäntilanteisiin, ja tällä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa.

Psykoterapiaan hakeutumisessa syynä voi olla esim. parisuhteen haasteet, mielenterveyden ongelmat, erilaiset kriisit elämässä, tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun liittyvien uusien näkökulmien etsiminen.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyritään hyödyntämään erityisesti olemassa olevia voimavaroja ja jo käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

 

Copyright 2017 © SatuMieli